Условия за ползване

Последна актуализация: 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия („Общи условия“, „Условията“), преди да използвате https://www.sitecity.eu/ управлявани от SiteCity.

Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Достъпвайки или използвайки Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава може да не получите достъп до Услугата.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от SiteCity.

SiteCity няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че SiteCity не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите Условиятa.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, продължават да преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

ПРОМЕНИ

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще се опитаме да предоставим поне 30 дни предизвестие преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля свържете се с нас.